=

БАТ ДААТГАЛ БАТАЛГААТАЙ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Бат Даатгалын Агентлаг нь хувийн эд хөрөнгийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Үүнд амины болон нийтийн орон сууц, бусдад түрээсэлж буй үл хөдлөх хөрөнгө, автомашин, завь, мотоцикль, аяллын зориулалтай автомашин зэрэг орно. Мөн бид үер ус, газар хөдлөлт, хувь хүний эд хөрөнгийг бүхэлд нь хамгаалдаг “шүхэр” даатгалын гэрээ хийнэ.

Манай компани танд даатгалын гэрээ байгуулахаас эхлээд даатгалтай холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээ, тухайлбал, гэрээнд өөрчлөлт оруулах, жолооч нэмж хасах, машин солих, төлбөр тооцоо гэх мэт үйлчилгээг шуурхай үзүүлдэг.

Автомашин, мотоцикль

Жолоочийн хариуцлагын даатгал болон тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал. 1-12 сарын хугацаатай гэрээ. Монгол жолооны үнэмлэх, олон улсын жолооны үнэмлэх, SR-22 даатгал. Сонголт таных.  

Үл хөдлөх хөрөнгө

Амины орон сууц, бусдад түрээсэлж буй үл хөдлөх хөрөнгө, бусдын үл хөдлөх хөрөнгө түрээсэлж суух, зөөврийн сууц, богино хугацааны түрээсийн үл хөдлөх гэх мэтчилэн бүх төрлийн хувь хүний үл хөдлөх хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгал.

"Шүхэр" хамгаалалт

Автомашин, амины орон сууц  зэрэг өөрийн бүх хөрөнгөө “шүхэр” хамгаалалт дор нэгэн зэрэг даатгуулсанаар ирээдүйд гарч болох шүүх, нэхэмжлэл, өмгөөлөгчийн зардлыг даатгалын компаниар хамгаалуулах боломжтой.

Монгол бизнесээ дэмжиж буй танд баярлалаа

Бат даатгал бол АНУ-д монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг, Монгол эзэмшил бүхий анхны бие даасан даатгалын агентлаг (Independent Agency). Бид Калифорни, Колорадо, Иллиной, Виржиниа, Вашингтон мужуудад даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эдгээр мужуудад даатгалын тусгай эрхтэй, нэр хүнд бүхий даатгалын компаниудтай хамтран ажилладаг.

Мэргэжлийн баг

Даатгалын яамны тусгай зөвшөөрөл бүхий даатгалын мэргэжлийн баг манайд танд хуулийн заалт болон техникийн үг хэллэгээс бүрдсэн даатгалын гэрээг ойлгомжтой, энгийн үгээр, эх хэлээрээ тайлбарлан, зөвлөгөө өгнө.